×
Surat sözlügi

ulag
awtoulagekskawatorşargaýykwelosipeddemir ýolýangyn dwigateliuçardikuçarjiptiz kömektälimçiýük maşynylimuzinmopedpolisiýa ulagymekdep awtobusyskuterýelkenli gämisportcartramwaýtandemtankertaksitraktorvespaAwtobus
iýmit
ananasalmaalma tortyaubergineawakadobananhozpiwoarmutsüýjibrokoliçörekýaýramagyçörek dilimleribufetburgerçilimekgejöwenkäsedesertýumurtgaýumurtgabuzbuzly kofebuznohutrawertudananohut ýagyduzlyşüweleňmiwe suwyertirlikbiskwitlerdoglan gün tortygök önümlerarpaiçgileriçgi edip bilersammitpanjara kebaplaryöý hojalykçygyzgyn itpeýnirpeýnirkofe noýbasykäşirkartoşkakashtanketçupkiwisarymsakkelemşalgam kelemkokostygşytlaýarkoteletgyrgyçtorttorttort we kofekädisalatleekmekgejöwenmakaronmandarinbazarysüýtnusga çörekmuffinhozmämişipanettonfransuz çöregipepperonipizzapopkornpouletçukurtüwisalatduzsendwiçhamşokolad tortygorçisaasparagusýag bişirmekgowrulan ýumurtgalarskewerlersüýjülerçorbasuşikolbasalimonsoganeşikler
agşam köýnekmayosuwda ýüzmekbikinibluzkaflipflopguşakelliklerköýnekerkekleriň aýakgaplarytoý lybasybalakjeansköýnekeşiklerdüwmelerikravatteleggingspaltogawunmodapullovernasoslarhas ýukajaňşarfsaýawantikinçijorapäýnekkepjebaşaýakgapkrossowkasagatkir ýuwmak

<


iş ýerleri
işçigeňeşçisidirijorprofessoriňňe mugallymysenetçijournalisturnalisttelekeçiofisiantkompozitorşepagat uýasylaboratoriýa tehnigisuratkeşdolandyryjydeňizçimodelipilotdaşaýjyarassalaýjy aýalkazyaýdymçyeminmal lukmanydiş lukmanyjadygöýaýdym-saz
ýazgy studiýasydiktofoncdcelloarfabassoonskripkagitaraarfaşahkasetakastanetpianinokonsertnauşnikkornetspikersazmikrofonsazandaAýdym-sazaçykoboetüýdükTimpanirekord pleýerfleýtaradiowinil ýazgysytamburklawiaturagöwrümidepreksurnaýksilofonaşhana
galyndylarhapaçaga çüýşesihamyrkäsepürsçörek pyçagyçelektaýajyklarçüýşeet üweýjiçeňňekfondue pançeňňekgapagygap-gaçlariçgi edip bileraýnapanjaraöý hojalykçykofe küýzesigazanadykyzküýzeaşpezşkafaşhana stolyholodilnikçemçepyçakmikrotolkunmiksermiksermiwe jamyýag we sirkefransuz çöregiöý haýwanlary çüýşesipanpiknik sebedipanjarasalat serwerleriduzçaýkamakkesiş tagtasyjamekranygark bolmakgap-gaç ýuwýan maşynçorba çemçeçorba tabagykäseçaý hyzmatysüzgüçtabaktostedip bilermasştabdiwar agajysuw kranşeker gutusydüzümihammam
suwa düşmekhammamhammamhammam goşundyduşduş jelisaç çotgasysaç guradyjybarrettlertarakloopomadadyrnaklar üçin lakparfýumersakgalrazorsakgal çotgasysakgal syrmaksabyn paýlaýjyguratmaklosyon goýmakdüzmekaýnamatamata saklaýjymaskaradiş çotgasydiş pastasyhassahana
tiz kömekfarmasewtgips bilen golneşe çüýşesilukmanganganyň lezzetini ölçemek üçingyzgyny ölçemek üçintermometroturgyçşepagat uýasyneşeoperasiýagipsşepagat uýasydermanlaragyryskalpelhassahananyň düşegihassahanaşprisstetoskopplanşetBootstrap Example