×
Myndaorðabók

umferð
bíllinn bíllinngröfu gröfuloftbelgurinn loftbelgurinnbáturinn báturinneinhjólið einhjóliðjárnbrautin járnbrautinslökkviliðsbíllinn slökkviliðsbíllinnflugvélin flugvélinþyrlan þyrlanjeppinn jeppinnsjúkrabíllinn sjúkrabíllinnþjálfarinn þjálfarinnvörubíllinn vörubíllinneðalvagninn eðalvagninnbifhjólið bifhjóliðlögreglubíllinn lögreglubíllinnskólabíllinn skólabíllinnvespu vespuseglskipið seglskipiðsportbíllinn sportbíllinnsporvagninn sporvagninntandem tandemtankbíllinn tankbíllinnleigubíllinn leigubíllinndráttarvélin dráttarvélinvespa vespavw-bus vw-bus
matur
ananasinn ananasinneplið epliðeplakökuna eplakökunaeggaldinið eggaldiniðavókadóið avókadóiðbananinn bananinnvalhnetunni valhnetunnibjórinn bjórinnperuna perunasætan sætanspergilkálið spergilkáliðbrauðið brauðiðútbreiðslunni útbreiðslunnibrauðsneiðarnar brauðsneiðarnarhlaðborðið hlaðborðiðhamborgarinn hamborgarinnchili chilikornflögurnar kornflögurnarbollakökuna bollakökunaeftirréttinn eftirréttinneggið eggiðeggin egginísinn ísinnískaffið ískaffiðÍsstöngull Ísstöngullbaunir baunirjarðarberið jarðarberiðhnetusmjörið hnetusmjöriðsúrum gúrkum súrum gúrkumfennelinn fennelinnávaxtasafann ávaxtasafannmorgunmaturinn morgunmaturinnkexið kexiðafmælistertuna afmælistertunagrænmetin grænmetinbyggið byggiðdrykkirnir drykkirnirdrykkjardósinni drykkjardósinnileiðtogafundinum leiðtogafundinumgrillkebabinn grillkebabinnhúsmóðir húsmóðirpylsan pylsanosturinn osturinnostakökuna ostakökunakaffibaunirnar kaffibaunirnargulræturnar gulræturnarkartöflurnar kartöflurnarkastaníuhneturnar kastaníuhneturnartómatsósan tómatsósankívíið kívíiðhvítlaukinn hvítlaukinnkálið káliðrófukálið rófukáliðkókoshnetuna kókoshnetunavarðveislurnar varðveislurnarcotelettinn cotelettinnkrabbanum krabbanumkökuna kökunakökustykkið kökustykkiðkökuna og kaffið kökuna og kaffiðgraskerið graskeriðsalatið salatiðblaðlaukurinn blaðlaukurinnkornið korniðmakrónurnar makrónurnarmandarínuna mandarínunaMarkaðurinn Markaðurinnmjólkin mjólkinmódelbrauð módelbrauðmuffinsið muffinsiðmúskatinn múskatinnappelsínuna appelsínunapanettoninn panettoninnfranska brauðið franska brauðiðpepperóníið pepperóníiðpitsan pitsanpoppcorn poppcornpúletið púletiðbúðingurinn búðingurinnhrísgrjónin hrísgrjóninsalatið salatiðsaltið saltiðsamlokuna samlokunaskinkuna skinkunasúkkulaðikökuna súkkulaðikökunasinnepið sinnepiðaspasinn aspasinnmatarolíuna matarolíunasteiktu eggin steiktu egginsprota sprotasælgæti sælgætisúpan súpansushiið sushiiðpylsunni pylsunnisítrónunni sítrónunnilaukinn laukinnföt
síðkjólinn síðkjólinnsundfötin sundfötinsundbolunum sundbolunumbikiníið bikiníiðblússan blússanflipflopið flipflopiðbeltið beltiðhanskarnir hanskarnirskyrtan skyrtankarlanna skórnir karlanna skórnirbrúðarkjólinn brúðarkjólinnbuxurnar buxurnargallabuxurnar gallabuxurnarkjóll kjóllfötin fötinhnappana hnappanakravattan kravattanleggingsbuxurnar leggingsbuxurnarfeldurinn feldurinnmelónuna melónunatískunni tískunnipeysan peysandælurnar dælurnarregnjakkann regnjakkannhringurinn hringurinntrefilinn trefilinnregnhlífinni regnhlífinniklæðskerardúkkuna klæðskerardúkkunasokkana sokkanasólgleraugun sólgleraugunsólblómaolíið sólblómaolíiðstígvélin stígvélinstrigaskórinn strigaskórinnúrið úriðþvottahúsið þvottahúsið

<


störf
verkamanninum verkamanninumráðgjafinn ráðgjafinnleiðaranum leiðaranumprófessorinn prófessorinnhandavinnukennarinn handavinnukennarinniðnaðarmaðurinn iðnaðarmaðurinnblaðamanninum blaðamanninumkaupsýslumaðurinn kaupsýslumaðurinnþjónninn þjónninntónskáldið tónskáldiðhjúkrunarfræðingnum hjúkrunarfræðingnumrannsóknarstofan rannsóknarstofanmálarinn málarinnframkvæmdastjórinn framkvæmdastjórinnsjómaðurinn sjómaðurinnmódelið módeliðflugmaðurinn flugmaðurinnburðarmaðurinn burðarmaðurinnræstingakonan ræstingakonandómarinn dómarinnsöngvarinn söngvarinnað sættast að sættastdýralæknirinn dýralæknirinntannlæknirinn tannlæknirinngaldramaðurinn galdramaðurinntónlist
hljóðverið hljóðveriðupptökutækið upptökutækiðgeisladiskur geisladiskursellķiđ sellķiđsembal sembalfagott fagottfiðlan fiðlangítarinn gítarinnharpan harpanhornið horniðsnældan snældancastanet castanetpíanóið píanóiðtónleikarnir tónleikarnirheyrnartólin heyrnartólinkornettinn kornettinnræðumaðurinn ræðumaðurinnlaglínan laglínanhljóðneminn hljóðneminntónlistarmaðurinn tónlistarmaðurinntónlistin tónlistinklefinn klefinnóbó óbópan flautan pan flautanpaukar paukarplötuspilarinn plötuspilarinnflautan flautanútvarpið útvarpiðvínylplatan vínylplatanbumburinn bumburinnlyklaborðið lyklaborðiðhljóðið hljóðiðtromman trommantrompetinn trompetinnxýlófónninn xýlófónninneldhús
úrgangurinn úrgangurinnruslatunna ruslatunnabarnaflaskan barnaflaskanbökunarpannan bökunarpannanbikarinn bikarinnhnífapörin hnífapörinbrauðhnífurinn brauðhnífurinnfötuna fötunapinnarnir pinnarnirflaskan flaskankjötkvörnin kjötkvörninfondue gaffalinn fondue gaffalinnfondue pannan fondue pannangaffalinn gaffalinnkápan kápanréttirnir réttirnirdrykkurinn getur drykkurinn geturglasið glasiðgrilltöngin grilltönginhúsmóðirin húsmóðirinkaffikanna kaffikannaeldunarpotturinn eldunarpotturinnkorktappinn korktappinnkönnuna könnunakokkurinn kokkurinnskápurinn skápurinneldhúsborðið eldhúsborðiðísskápurinn ísskápurinnskeiðin skeiðinhnífurinn hnífurinnörbylgjuofninn örbylgjuofninnhrærivél hrærivélhrærivél hrærivélávaxtaskálin ávaxtaskálinolían og edikið olían og edikiðfranska brauðið franska brauðiðgæludýraflaskan gæludýraflaskanpannan pannanlautarkarfan lautarkarfanristið ristiðsalatþjónarnir salatþjónarnirsaltið saltiðþeytarinn þeytarinnskurðarbrettið skurðarbrettiðskálin skálincolander colandervaskurinn vaskurinnuppþvottavélin uppþvottavélinsúpuskeiðin súpuskeiðinsúpudiskurinn súpudiskurinnbikarinn bikarinnteþjónustan teþjónustansían síanplatan platanbrauðrist brauðristdósin dósinkvarðinn kvarðinnrúllupinninn rúllupinninnvatnskraninn vatnskraninnsykurkassinn sykurkassinninnihaldsefni innihaldsefnibaðherbergi
að baða sig að baða sigbaðkarið baðkariðbaðherbergið baðherbergiðbaðaukefni baðaukefnisturtan sturtansturtugelið sturtugeliðhárburstann hárburstannhárþurrku hárþurrkubarretturnar barretturnargreiðan greiðanklósettið klósettiðvaralitinn varalitinnnaglalakkið naglalakkiðilmvatnsgerðarmaðurinn ilmvatnsgerðarmaðurinnrakvélina rakvélinarakvélarblaðið rakvélarblaðiðrakburstann rakburstannrakkremið rakkremiðsápuskammtarann sápuskammtarannað þorna af að þorna aftil að setja húðkrem á til að setja húðkrem áað sættast að sættastSpegillinn Spegillinnklúturinn klúturinnklúthaldarann klúthaldarannmaskarainn maskarainntannburstann tannburstanntannkremið tannkremiðsjúkrahús
sjúkrabíllinn sjúkrabíllinnlyfjafræðingur lyfjafræðingurhandleggurinn í gifsi handleggurinn í gifsilyfjaglasið lyfjaglasiðlæknirinn læknirinnblóðið blóðiðtil að mæla blóðánægju til að mæla blóðánægjuað mæla hita að mæla hitahitamælirinn hitamælirinninthewheelchair inthewheelchairhjúkrunarfræðingurinn hjúkrunarfræðingurinnlyfið lyfiðskurðaðgerðin skurðaðgerðingifsið gifsiðhjúkrunarfræðingurinn hjúkrunarfræðingurinnpillurnar pillurnarsársaukinn sársaukinnskurðarhnífurinn skurðarhnífurinnsjúkrarúmið sjúkrarúmiðspítalinn spítalinnsprautan sprautanstetoskop stetoskoptaflan taflanBootstrap Example